img


ข้าวกับมนุษย์-นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเอเขัยอาคเนย์
ชื่อผู้แต่ง : Lucien M. Haks
จำนวนหน้า : 275 หน้า
เข้าอ่าน : 188 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 14:31:33 เข้าชม : 188 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ ไม่เพียงแต่ในแง่ที่มันอยู่ในประเด็นของนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังอยู่ในแง่ของความหมายของความสัมพันธ์นี้ที่มีต่อชาวบ้านของบางชัน อันเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ภาคแรก คือ บางชันและการเพาะปลูกข้าว ส่วนภาค 2 คือ การปรับปรุงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
หนังสือแนะนำ
คู่มือเล่มเล็ก
( เข้าชม : 110 ครั้ง )


เจ้าชายน้อย
( เข้าชม : 106 ครั้ง )


จตุคาม
( เข้าชม : 237 ครั้ง )