img


โครงสร้างสังคมของชาวนาไทย
ชื่อผู้แต่ง : the University of Chicago
จำนวนหน้า : 387 หน้า
เข้าอ่าน : 135 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 14:19:53 เข้าชม : 135 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากการที่ผู้เขียนและภรรยาของผู้เขียนศึกษาโครงสร้างสังคมของชาวนาไทย ตลอดระยะเวลาที่ได้พำนักอยู่ภายในหมู่บ้านและในเมืองเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อหลักๆ ได้แก่ ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างหละหลวม, หมู่บ้านแดนสุขาวดี, กลุ่มสังคมในหมู่บ้าน, ผู้ใหญ่และผู้น้อย : การแบ่งชั้นทางสังคม, การชลประทาน,การเกี้ยวพาราสีและการแต่งงาน : บ่าวและสาว, ครอบครัว การสืบมรดก และเครือญาติ, รูปแบบและความแปรผันในโครงสร้างทางสังคมชาวนาไทย
หนังสือแนะนำ
คู่มือเล่มเล็ก
( เข้าชม : 110 ครั้ง )


เจ้าชายน้อย
( เข้าชม : 106 ครั้ง )


จตุคาม
( เข้าชม : 237 ครั้ง )