img
1544165557 เข้าชม : 107 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 

คณะครู กศน. อำเภอทุ่งฝน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม งานเทศกาลหนังสือครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฮอล์ โดยมีกิจกรรม ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น ตัวต่อพยัญชนะเสริมทักษะการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เกมส์บัตรผสมคำ เกมส์บิงโก วาดภาพระบายสี