img
1544162055 เข้าชม : 119 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

       วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561  นางสาว จิราพร เมืองมัจฉา และนายบำรุง  พลพันธ์  ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี  ณ ห้องประชุมบ้านเชียง  สำนักงาน.กศน.จังหวัดอุดรธานี